Intermakelaars Bedrijfshuisvesting

Donau 5 22
7908 HA Hoogeveen
Tel: 0528-230230
hoogeveen@intermakelaars.nl
Smirnoffstraat 6 bc, 7903 AX Hoogeveen, Bouwgrond (BOG) Koopprijs € 115.000,- k.k.
Smirnoffstraat 6 Bc in Hoogeveen 7903 AX

Omschrijving

Te koop: perceel bouwterrein incl. een container-kantoorunit, volledig bestraat en omheind op bedrijventerrein De Wieken

Ligging:
Het perceel is gelegen op een goed bereikbare locatie aan de Smirnoffstraat op bedrijventerrein de Wieken waar onder andere gevestigd zijn: diverse autobedrijven, Van Gansewinkel, Betech Group en tuincentrum Huis & Tuin.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Hoogeveen, sectie B, nummer 5815 (gedeeltelijk), groot ca. 950 m²

Bestemming:
Bestemmingsplan De Wieken 2010, bedrijventerrein -6. Het vigerende bestemmingsplan biedt op de locatie mogelijkheden tot diverse bedrijfsvoeringen, o.a.:
- bedrijven, behorende tot categorie 1 t/m 5.1, zoals genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten - 6, met dien verstande dat het gebruik van de gronden per bouwperceel een maximale geluidruimte tot gevolg heeft van 67 dB(A) per m²;
- praktijkopleidingen ten behoeve van bedrijvigheid welke is toegestaan volgens lid 10.1 sub a. met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 1500 m² bedraagt;
- sociale werkvoorzieningen;

Bouwregels:
De maximaal toegestane bouwhoogte bedraagt 15 meter en de afstand tot de perceelgrens mag niet minder dan 2,5 meter bedragen. Het maximale bouwvolume bedraagt ca. 515 m².

Overig:
- De naastgelegen kavel is eveneens te koop, samen groot 1.905 m²
- Het is toegestaan om op de 2 kavels samen één bedrijfswoning (maximaal 150 m²) te bouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Koopprijs per perceel € 115.000,= kosten koper en excl. BTW

Zekerheidsstelling: Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen wordt door de koper uiterlijk binnen 20 dagen na ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort op rekening van de betreffende notaris ter grootte van 10% van de koopsom.

BTW: Het betreft een BTW belaste levering

Extra voorbehoud: Goedkeuring eigenaar
Overdracht Status Beschikbaar Koopprijs € 115.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg Aanvaarding toelichting naastgelegen perceel is ook te koop BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm N.v.t. Indeling Soort Object Bouwgrond Perceeloppervlakte 950 m² Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig