Bedrijfshuisvesting? Intermakelaars!

Aangenaam, Intermakelaars Bedrijfshuisvesting. 

Wij zijn gevestigd op kantorenpark Schutlanden in Hoogeveen, dichtbij de A28 en A37. Ook in Hoogeveen is het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de motor van de economie. Bedrijfshuisvesting op de diverse bedrijventerreinen in Hoogeveen en/of in het Hoogeveense koopcentrum zijn een goede optie. Denk ook aan de mogelijkheden op bedrijventerreinen en kantoor- en winkellocaties in de dorpen die tot de gemeente Hoogeveen behoren.

 

‘Werken met uitstraling!’ is de slogan waarmee wij de markt benaderen. We benadrukken dat graag, omdat we ervan overtuigd zijn, dat de uitstraling van het bedrijfspand, winkelpand of kantoorpand van waaruit u werkt, bijdraagt aan het imago van uw onderneming.

 

Naast het gegeven dat de locatie de doorslaggevende factor is, nemen we de functionaliteit van een bedrijfspand als uitgangspunt. Dat moet immers optimaal voldoen aan de eisen die u stelt aan uw bedrijfsvoering en bovendien aan de eisen die er aan uw bedrijfsvoering worden gesteld vanuit wet- en regelgeving. Daarin zijn we zeer goed thuis.

 

Commercieel vastgoed is een markt vol dynamiek. Het economisch tij lijkt weer ten goede gekeerd. En met onze ervaring en kennis van de markt, gekoppeld aan professionaliteit, werken we ook voortdurend aan onze eigen uitstraling. Een van de redenen waarom we hopen dat u kiest voor Intermakelaars Bedrijfshuisvesting.

Zoeken in 50 objecten | 1 - 0 getoond

Het team

Aanbod

Intermakelaars Bedrijfshuisvesting biedt u een uitgebreid scala van aansprekend commercieel vastgoed. Meer dan 50 vastgoedobjecten met uitstraling, geschikt als productielocatie, als winkellocatie of als kantoorlocatie.

Wij zijn van mening dat er ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren wel eens een tekort kan ontstaan aan commercieel vastgoed in sommige sectoren. Er is in 7 jaar tijd hoegenaamd niet gebouwd. Nu komt het wellicht aan op een inhaalslag en zal er op sommige locaties/bedrijventer-reinen moeten worden gesaneerd/gerenoveerd en/of nieuw gebouwd.

 

Voor elk pand een klant?

Vanuit onze jarenlange ervaring en kennis van de markt, blijft dit een intrigerende vraag die op verschillende manieren kan worden beantwoord. En vanuit de gedachte dat iedere ondernemer min of meer gevoelig is voor zijn of haar presentatie, is ook onze slogan ‘Werken met uitstraling!’ ontstaan. Voor de ene partij is het een uitdaging om van niets iets te maken, om het fenomeen ‘Werken met uitstraling’ zelf gestalte te geven, terwijl een ander de keuze maakt voor bijvoorbeeld een gebruiksklaar pand met uitstraling op een A1-locatie.

 

Klik hier voor ons actuele aanbod. 

Recent aanbod